OV4-type 9

OV4

 

Opleidingsvorm OV4-type9


vibso

Binnen de Sint-Paulusschool bieden wij de opleidingsvorm OV4 type 9 aan. Deze opleidingsvorm situeert zich binnen het buitengewoon onderwijs.

Wij geloven dat leerlingen met autisme het best worden voorbereid op het functioneren in de maatschappij door hen te vormen en op te leiden in een school voor gewoon onderwijs die de diversiteit in onze maatschappij weerspiegelt. Onze OV4-opleidingen worden ondergebracht in de campus VTI en campus Hemelvaart. De OV4-werking binnen beide campussen vertoont heel wat gelijkenissen, maar omwille van de organisatie en cultuur ook enkele verschilpunten.

De visie is dezelfde: gewoon als het kan, extra zorg waar nodig. Zo brengen we de expertise van het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs binnen en ontstaat een unieke samenwerking. We streven er naar onze OV4-leerlingen geleidelijk aan te integreren in het gewoon onderwijs met als uiteindelijk doel, ten laatste na het vierde jaar, de overstap te maken naar het gewoon onderwijs.

Wij organiseren geen OV4T9 in de 3de graad.

Meer informatie vind je op de website van campus - Vibso